Sunday, October 4, 2009

Rujukan Dalam Teks Gaya UKM

Maklumat di bawah di ambil daripada Laman Web Pusat Pengajian Siswazah UKM <http://pkukmweb.ukm.my/~pps/pps/thesis_template1.htm>


CONTOH PETIKAN YANG DISISIP

Kajian Aminuddin dan Mohd. Ali mendapati sifat mesra-dingin, yang dianggap oleh mereka sebagai “... ciri-ciri peribadi yang membawa kandungan sosial dan bukannya ideologikal” (1988: 120), muncul sebagai dimensi terpenting dalam imej pemimpin Pemuda UMNO.

CONTOH PETIKAN YANG MELEBIHI 40 PATAH PERKATAAN

Aminuddin (1990:253) mencadangkan:


Insiden-insiden kritis yang mengandungi unsur-unsur kepimpinan yang berlaku dalam masa pemimpin karismatik ini menguruskan umatnya secara jarak jauh dalam hubungan dengan khalayak ramai, dengan kelompok kecil atau dengan umatnya secara individu perlu digali daripada perbendaharaan sejarah Islam untuk membolehkan kita menarik kesimpulan tentang proposisi-proposisi Islam tentang kepimpinan dan menimba hipotesis-hipotesis yang boleh diuji.CONTOH PETIKAN BAHASA ASING

Mengikut Global English Newsletter (2002);


…the knowledge business is becoming increasingly global. In science, technology, medicine, economics, and other social sciences, disciplinary knowledge is mediated through international journals, conferences…English plays a central role in the construction of such global knowledges, …

No comments: