Friday, November 5, 2010

Pengesahan Hantar Tugasan

Mengikut apa yang dibincangkan dalam pertemuan pertama, jadual penyerahan tugasan ialah seperti berikut:

1. Hantar Tugasan 1 (Cadangan Penyelidikan) dalam masa DUA MINGGU selepas Pertemuan Pertama.
2. Hantar Tugasan 2 (Ulasan Novel) pada Pertemuan Kedua.
3. Buat dan hantar Tugasan 3 (Rumusan Kuliah) pada Pertemuan Kedua.

Kumpulan-kumpulan yang sudah hantart tugasan ialah seperti berikut:

Sunday, October 24, 2010

Maklumat Tugasan 2010-1025

Assalamualaikum,
Kepada para pelajar PBJJ untuk kursus ZZZT2213 Bentuk-bentuk Penulisan di Pusat Kuliah PSPJ Kelang, berikut disertakan maklumat untuk tugasan 1-3 yang perlu dilakukan. Sila hebahkan maklumat ini pada rakan-rakan.

Tugasan 1 (Cadangan Penyelidikan)
Hantar sebelum Sabtu 6 petang, 6 November 2010. Hantar dengan attach fail dalam e-mail ke alamat tugasan2213[at]gmail.com (sila gantikan [at] dalam alamat e-mail tersebut dengan @). Untuk panduan, sila ikut template yang telah ditetapkan, sila klik di sini

Tugasan 2 (Ulasan Novel)
Sila cetak dan bind, hantar pada pensyarah pada pertemuan pada Sabtu 5 Disember 2010. Disamping itu, perlu juga hantar dengan attach dalam e-mail dan hantar ke alamat e-mail seperti tugasan 1.

Tugasan 3 (Rumusan Kuliah)
Akan dilakukan pada pertemuan kedua pada 5 Disember 2010. Tugasan ini mesti diserahkan pada pertemuan tersebut.

Semua tugasan dilakukan secara berkumpulan, jumlah ahli ialah 3-5 untuk satu kumpulan).

Markah Bonus Kuiz Pertemuan 1
Nama pelajar-pelajar yang mendapat markah bonus kerana menjawab dengan tepat semua soalan kuiz ialah:
  1. GB01048 Md Hakim Bin Taman
  2. GB01011 Asmadi Bin Maarof
  3. GB00825 Roslina Bt Mohd Saif
  4. GB01186 Zuraini Bt Dawam
  5. GB01230 Mazainah Bt Mohd Roslan
  6. GB01010 Asliza Bt Mohd Nooh